รีเซต

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับบัตร ETC Journey Concert เฉพาะสมาชิก TrueMusic App เท่านั้น!!

ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับบัตร ETC Journey Concert เฉพาะสมาชิก TrueMusic App เท่านั้น!!
mepangsard
15 กันยายน 2559 ( 14:38 )
1.1K

TrueMusic App ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกลับมาทวงบังลังก์ เจ้าพ่อเพลงรักอีกครั้ง ในแบบที่ หวานขึ้น!! ซึ้งขึ้น!! มันส์ขึ้น!! ที่สำคัญเด็กขึ้น!! ในคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ True presents ETC Journey Concert ด้วยการแจกบัตรคอนเสิร์ต เฉพาะสมาชิก TrueMusic App ที่มียอดฟังเพลงใครเจ็บกว่า สูงสุด 10 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

ปณิธาน ทองอ่อน
ชลพิวัชร์ ล้อมธนเศวตโชติ
เมตตา ตันสุวรรณ
สุชาวดี จันทร์ดุ้ง
ญาณี มงคลศิริ
ธัญลักษณ์ ธนังธนกิจ
วัชรินทร์ ดิลกนวฤทธิ์
ชนานันท์ ชวลิต
มานิตา อนาวิโล
วรณัฐ สุขในมณี

เงื่อนไขการรับรางวัล :
1. บริษัทฯ จะทำการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดี ที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข คือ โหลด TrueMusic App สมัครแพ็คเก็จ แล้วฟังเพลงใครเจ็บกว่า ตั้งแต่ 15 กันยายน – 9 ตุลาคม 2559
2. ประกาศรายชื่อผ่าน truemusic.com ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559
3. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับของรางวัลด้วยตนเองภายใน วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 – 15.30 น. เท่านั้น มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยติดต่อมาที่ 090-903-8262
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเดินทางมารับของรางวัลได้ที่ ทีม TrueMusic บริเวณจุดลงทะเบียน หน้าฮอล 106 เท่านั้น
โดยนำบัตรประชาชน มาเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
5. ในกรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทนได้โดยจะต้องเซ็นสำเนามอบอำนาจที่ถูกต้องมาในสำเนาบัตรประชาชนของท่าน
6. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของทีมงานทรูมิวสิคเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด
9. หากทรูมิวสิคได้รับผลจากกฎหมาย หรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกดังกล่าว ทรูมิวสิคมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า