รีเซต

ประกาศแล้ว! กับผู้โชคดีที่ได้ไป H Music Present H Show ตอน ลิปตา Show Power วันที่ 28 พ.ค. นี้

ประกาศแล้ว! กับผู้โชคดีที่ได้ไป H Music Present H Show ตอน ลิปตา Show Power วันที่ 28 พ.ค. นี้
8 พฤษภาคม 2556 ( 12:04 )
4.6K

     H Music Present H Show ร้อง เล่น เต้น สด แบบชาว H  Exclusive คอนเสิร์ตเดือนพฤษภาคมนี้พบกับสองหนุ่มสุดฮาคารมเด็ด “ลิปตา” ในตอน ลิปตา Show Power ที่จะมาโชว์พาวจนทุกคนต้องร้องเวอร์! ในแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน พลาดไม่ได้! เรามีนัดกัน 19:00-20.00 น. วันอังคารที่ 28 พ.ค. 56 นะจ๊ะ

และสำหรับรายชื่อผู้โชคดีที่ได้ไป H Music Present H Show ในตอน ลิปตา Show Power มีรายชื่อดังต่อไปนี้

คุณ กรณัฐวรรธ จุลมูล

คุณ ธนธรณ์ เลิศรัตนศุภชัย

คุณ สุรวิช ศิริกิจ

คุณ ธาวัน แซ่ตั้ง

คุณ ดวงรัตน์ จุลหิรัญ 

คุณ นฤมน แพรรักษา

คุณ จิรชาติ ลาพ่าน

คุณ วัชรพล พาสดา

คุณ ภานุ วงศ์กาน

คุณ แสงดาว พรหมราช

คุณ ประภาพันธ์ พุทธชาการ

คุณ ธวัลภร บุญเซียม

คุณ เปรียววดี ราชโยธา

คุณ ชิดชนก แสงทอง 

คุณ มนัสชนก ความเพียร

คุณ ธนาพร อินวงศ์

คุณ วณสิน มุธาเสถียร

คุณ ณิชกมล อ้อมทอง

คุณ ฐิตานีย์ เป๋าแป้น

คุณ ณัฐพร ดวงจันทร์

คุณ ชมพูนุช ทับทิมเกศ

คุณ สกุลรัตน์ จันทร

คุณ อภิกษา บริสุทธิ์วงกต

คุณ มัธนี ม่วงพรม

คุณ ดารัตน์ พาคำ 

คุณ อาทิตย์ มูลศรี

คุณ ลาวรรณ แก้วมาเมือง

คุณ ประภัสสร จันทร์พรมมา

คุณ กนกพร วัชระวรธิษศ์ 

คุณ เชตะวัน หีบแก้ว

คุณ จักรกฤษณ์ เมฆชุ่ม

คุณ ปรางทิพย์ สูตรประจัน

คุณ ณัฐพร ยะฆะเสม

คุณ ศลินธ์ คงเจริญ

คุณ จตุพงศ์ ธนเชษฐเมธาพงศ์

คุณ ธนนชัย ลีลารุจิ

คุณ ดาวรัตน์ สมภพนพคุณ 

คุณ ธชุดา บูรณ์วิวัต

คุณ ภัสสะริน สายสุวรรณ

คุณ ธนโชติ แนบกลาง

คุณ เสาวลักษณ์ กำจัด

คุณ สวรัตน์ สุวธนไพบูลย์

คุณ นันทพร อินสุวรรณ

คุณ ชุติมน ตันแสนทวี

คุณ มุกดา ชมท่าไม้

คุณ หงสณัชช์ สุริยะไชยรดี

คุณ เนตรนรินทร์ ลีลาด

คุณ วสุธิดา สุทธิชาติ

คุณ ภัทรมาส ศรีวิสุทธิกุล 

คุณ สงกรานต์ ชัยห้วยห้า 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม