รีเซต

ได้ผู้ชนะแล้ว! รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม ๒๕๖๕ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ รวมจำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท

ได้ผู้ชนะแล้ว! รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม ๒๕๖๕ มอบรางวัลแก่ผู้ชนะ รวมจำนวนเงินกว่า 2 ล้านบาท
MusicHot
14 กรกฎาคม 2565 ( 15:54 )
223

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๕“รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ๒ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ   ที่ทรงพลิกฟื้นศิลปะการแสดงพื้นบ้านด้วยพระบารมีนำมาสู่การอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบเกียรติบัตร และเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่าง ๆจาก ๔ ภูมิภาค จำนวน ๑๒๐ รางวัล รวมมูลค่า ๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท

 

 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศงานประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อาจารย์ผู้สอนดนตรีและการแสดง นักเรียน นักศึกษา คณะดนตรี และการแสดงจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมทั้ง อาร์ม กรกันต์ สุทธิโกเศศ พิธีกรและนักแสดง มาร่วมงาน ณ โรงละคร เคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า “การประกวด คลิปดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน พุทธศักราช ๒๕๖๕ “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกวดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน และการประกวดในปีนี้ จัดในรูปแบบออนไลน์ภายใต้แนวคิด "รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม" รวมศิลป์ไทยไร้ขีดจำกัดTHAI HYBRID PLAY ที่ต่อยอดการเข้าถึงวัฒนธรรมไทย การแสดงวัฒนธรรม ๔ ภาคของประชาชนเชื่อมโยงกันได้ในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ให้ทุกคนทั่วโลกเข้าถึง ได้เห็น ได้ชม ความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมไทยของเรากันอย่างรวดเร็ว ให้เด็กและเยาวชนที่มีทักษะในด้านศิลปะการแสดงอย่างสร้างสรรค์ ได้พัฒนาต่อยอดทักษะทั้งในด้านดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านจากระดับท้องถิ่น สู่ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ผลักดัน "Soft Power” ความเป็นไทยทั้งให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

โดยคัดเลือกผู้เข้าประกวดจาก ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต้ ในระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒๔๐ คณะ เพื่อมาชิงชนะเลิศ เฟ้นหาคณะ
ที่ดีที่สุดในแต่ละภาค
     
ผลการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ 
การประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช ๒๕๖๕  “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” 
คลิก : http://www.culture.go.th/culture_th/download/procurement63/image0232.pdf
   
รางวัลการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
๑. คลิปดนตรีพื้นบ้าน ๔ ภาค ประเภทเดี่ยว 
(๑) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
(๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล จะได้รับเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๒. คลิปดนตรีพื้นบ้าน ๔ ภาค ประเภทวง และ คลิปการแสดงพื้นบ้าน ๔ ภาค 
(๑) รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
(๒) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
(๓) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
(๔) รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล เงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

 

 

ฟังเพลงออนไลน์ เพลงใหม่ ได้แล้ววันนี้บน TrueID ทั้ง เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชัน

 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง