รีเซต

เพลง ดวงแก้วในดวงใจ - วงดุริยางค์ราชนาวี

เพลง ดวงแก้วในดวงใจ - วงดุริยางค์ราชนาวี
truelife_music
19 มีนาคม 2558 ( 16:39 )
2.9K

เพลง ดวงแก้วในดวงใจ – วงดุริยางค์ราชนาวี

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรา­ชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

 

ทำนอง/คำร้อง : นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร นาวาตรี ตระกูล บุญสร้าง

เรียบเรียง : กิตติคุณ สดประเสริฐ

ขับร้อง : สุรสีห์ อิทธิกุล , กุลกรณ์พัชร์ โพธิ์ทองนาค

บรรเลง : วงดุริยางค์ราชนาวี

 

เนื้อเพลง

 

ดวงดาวกลางฟ้าเวหาหาว
สกาวพราวพร่างต่างสีสัน
เดือนเด่นกลางนภาดาราพรรณ
เฉิดฉันดังฟ้าประทานมา

ดวงแก้วแวววับประทับจิต
เทพประสิทธิ์ประทานให้พื้นหล้า
เอกองค์ส่งเสริมพัฒนา
ตามรอยมรรคาพระภูมินทร์

ศิลป์..ทรงเป็นจอมปราชญ์
ศาสตร์..สร้างรู้เป็นทรัพย์สิน
สุข.. มอบชนเป็นอาจิณ
ทั่วแผ่นดินทรงธรรมล้ำทวี

เป็นดวงแก้วในดวงใจ
คุ้มปวงไทยสุขทวี
เทพรัตน์ราชสุดานารี
ร่วมฤดีขอถวายพระพรชัย
ร่วมฤดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง