รีเซต

โด่ดิดง ละดิโด้ดิดง ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง- รวมข่าวศิลปิน นักร้องไทย เอเชีย ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ "โด่ดิดง ละดิโด้ดิดง ละมันเต้นบ่ตรง ลงโท๊ะ ลงทง เด้นโด่ดิดง เมื่อเห็นหน้ามน หาลังเทือกะมง เท่งโม๊ะ เท่งมง"