รีเซต

เพลงที่ร้องว่า ยังกลับมายืนตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม และมุมเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าในวันนี้ที่ ภูกระดึง- รวมข่าวศิลปิน นักร้องไทย เอเชีย ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ "เพลงที่ร้องว่า ยังกลับมายืนตรงนี้ อยู่ตรงที่เดิม และมุมเหมือนเดิม เพียงแต่ว่าในวันนี้ที่ ภูกระดึง"