รีเซต

เพลง มหาจักรีสถิตในใจประชา

เพลง มหาจักรีสถิตในใจประชา
truelife_music
23 มีนาคม 2558 ( 11:33 )
1.8K

เพลง มหาจักรีสถิตในใจประชา

คำร้อง – คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๕

ทำนอง – ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี) พุทธศักราช ๒๕๕๗