รีเซต

เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ

เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ
truelife_music
23 มีนาคม 2558 ( 11:41 )
2.9K

เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ

ขับร้องนำหมู่ พรศุลี วิชเวช คลื้นลูกใหม่สุนทราภรณ์
ประพันธ์คำร้อง นางสาวชยามมณฑ์ สง่าเนตร อักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๑
ประพันธ์ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์

เนื้อเพลง

…เทิดพระองค์สยามบรมราชกุมารี
เกียรติจักรีเกียรติแห่งแคว้นแดนสยาม
พระปรีชาสามารถประกาศพระนาม
พระจริยวัตรงงดงามตราตรึงใจ

…พระมิ่งขวัญชนชาวไทยทั่วแหล่งหล้า
พระเมตรตาสร้างเสริมสุขทุกสมัย
อักษรศาสตร์ปราชญ์ภาษาของชาติไทย
ราษฎร์ผ่องใสอบอุ่น(ด้วย)พระบารมี

…สายใจไทยกาชาดไทยทรงเสริมส่ง
ธ ธำรงวัฒนธรรมงานศิลป์ศรี
ทรงสร้างเสริมการศึกษาการดนตรี
พระบารมีแผ่ทั่วถิ่นแผ่นดินไทย

..ดั่งดวงใจไทยทั้งปวงดั่งดวงแก้ว
งามพร่างแพร้วพริ้งเพริศงามเฉิดฉาย
งามพรั่งพร้อมคุณธรรมเปล่งประกาย
ส่องสว่างพรรณรายทั่วพารา

…กราบพระบาทขอถวายพระพรชัย
ขอพระเกียรติก้องเกริกไกลไปสุดหล้า
องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงวัฒนธรรม