รีเซต

วงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ 4 จัดแสดงคอนเสิร์ต RUAMSMAI BIG BAND RETRO NOVA CONCERT

วงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ 4 จัดแสดงคอนเสิร์ต RUAMSMAI BIG BAND RETRO NOVA CONCERT
truelife_music
13 สิงหาคม 2558 ( 08:00 )
2.8K

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรมในโครงการ ร่วมสมัยบิ๊กแบนด์สู่อาเซียน วงร่วมสมัย บิ๊กแบนด์ รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยมีพื้นที่ในการแสดงออกทางด้านดนตรี และสร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และรับประสบการณ์ทางดนตรีจากเหล่าคณาจารย์ผู้สอนระดับมืออาชีพจากสถาบันดนตรีเคพีเอ็น ทั้งนี้ยังเป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันเพื่อร่วมกันทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีอันเป็นช่องทางหนึ่งของการเตรียมเยาวชนที่มีคุณภาพและศักยภาพเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในอนาคต

 

 

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวงวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้สมาชิกวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ รุ่นที่ 4 หลังจากได้ผ่านการคัดเลือก อบรมฝึกฝนและทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการฝึกซ้อมการแสดง สำหรับงาน คอนเสิร์ต RUAMSMAI BIG BAND RETRO – NOVA CONCERT ในรายการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ของโครงการร้องรำทำเพลง บนพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย จัดการแสดงคอนเสิร์ตในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

หนึ่ง Etc

 

ทั้งนี้ นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ร่วมด้วย ณพ และ พอฤทัย ณรงค์เดช ผู้บริหารจากสถาบันดนตรีเคพีเอ็น ในฐานะหน่วยงานหลักที่ร่วมดำเนินงานโครงการฯ โดยมี ศิลปินรับเชิญ ได้แก่ นายอภิวัฒน์ พงษ์วาทหรือ หนึ่ง ETC, นายธนชัย อุชชิน หรือ ป๊อดโมเดิร์นด็อก และ นักแสดงจากละครวทีเรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ มาร่วมแสดงในครั้งนี้ด้วย

 

ป๊อด โมเดิร์นด็อก

 

นักแสดงจากละครวทีเรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์

 

สำหรับ เยาวชนวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ จะมีกำหนดการเดินทางไปแสดงดนตรีที่ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ทั้งนี้ มีศิลปินชื่อดังของประเทศเวียดนาม คุณ Duong hoang yen เข้าร่วมแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวด้วย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหนึ่งของวงร่วมสมัยบิ๊กแบนด์ ในการเผยแพร่ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง