รีเซต

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยึดอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยึดอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ
waramai_music
12 สิงหาคม 2559 ( 09:57 )
607

กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา เดินหน้าสานต่อโครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้ำ” ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมประกอบกิจการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

 

 

โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จวบจนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงห่วงใยคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย ในปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมถวายพระพรชัยมงคล และถวายปฏิญญาความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำ พร้อมแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการ “โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ” และนิทรรศการอื่นๆ มากมาย

 


รวมทั้งมีการจัดพิธีมอบรางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเยี่ยม “โรงงานต้นแบบรักษ์น้ำ” รางวัลการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำดีเด่น รางวัลการประกวดภาพวาด และแอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค รวมทั้งการแสดงเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สายธารน้ำพระทัย” จากกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงคอนเสิร์ตจากวงดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โจ – ก้อง พร้อมศิลปินรับเชิญ ป้าไก่ เดอะว้อยส์ ที่มาร่วมกันสร้างสีสันและความสนุกสนานภายในงาน

 


โดยทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงาน-อุตสาหกรรม มุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนทั่วประเทศ มีความตระหนักและผสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาคุณภาพน้ำ เกิดความเข้าใจกัน ชุมชนและผู้ประกอบการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

 

Music Truelife อัพเดทข่าวสารวงการเพลงไทยและสากล
ข่าว Gossip พร้อม Scoop เจาะลึกในมุมมองที่น่าสนใจ

และติดตามพวกเราชาว Entertainment Truelife ได้ที่นี่

 

บทความที่เกี่ยวข้อง