รีเซต
หรือฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำ

หรือฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำ

เล่น
1

หรือฉันเองที่ขังเธอไว้ในความทรงจำ

Telex Telexs