รีเซต
เล็ก 'บาว โปร่งใส (บรรเลง)

เล็ก 'บาว โปร่งใส (บรรเลง)

เล่น
1

คำภีร์กีตาร์ (บรรเลง)

Lek Carabao
2

ขอทานเจ้าสำราญ (บรรเลง)

Lek Carabao
5

อาหารจานเด็ด (บรรเลง)

Lek Carabao
7

เหมือนลา (บรรเลง)

Lek Carabao
9

ลิขิตบาป (บรรเลง)

Lek Carabao
10

เหมือนแม่ (บรรเลง)

Lek Carabao
12

พูดด้วยเงิน (บรรเลง)

Lek Carabao
13

เรือนเดิม (บรรเลง)

Lek Carabao
14

โลกมนุษย์ (บรรเลง)

Lek Carabao