รีเซต
ตำนานคาราบาว, ชุดที่ 1 (2019 Remaster)

ตำนานคาราบาว, ชุดที่ 1 (2019 Remaster)

เล่น
1

มนต์เพลงคาราบาว (2019 Remaster)

Carabao
2

ถึกควายทุย (2019 Remaster)

Carabao
3

ถึกควายทุย ภาค, Pt. 2 (2019 Remaster)

Carabao
4

ถึกควายทุย ภาค, Pt. 3 (2019 Remaster)

Carabao
5

ขี้เมาใจดี (ถึกควายทุย ภาค, Pt. 4) [2019 Remaster]

Carabao
6

บัวลอย (ถึกควายทุย ภาค, Pt. 5) [2019 Remaster]

Carabao
7

มะโหนก (ถึกควายทุย ภาค, Pt. 6) [2019 Remaster]

Carabao
8

ถึกควายทุย ภาค, Pt. 7 (2019 Remaster)

Carabao
9

ถึกควายทุย ภาค, Pt. 8 (2019 Remaster)

Carabao
10

ถึกควายทุย ภาค, Pt. 9 (2019 Remaster)

Carabao
11

ค. เขาเดียว (ถึกควายทุย ภาค, Pt. 10) [2019 Remaster]

Carabao
12

ชีวิตสัมพันธ์ (2019 Remaster)

Carabao
13

เพลงไม่มีวันตาย (20 ปี คาราบาว) [2019 Remaster]

Carabao
14

กำลังใจคาราบาว 30 ปี (2019 Remaster)

Carabao
15

35 ปี คาราบาว (2019 Remaster)

Carabao