เพลินเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่ 1- รวมข่าวศิลปิน นักร้องไทย เอเชีย ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ "เพลินเพลงลูกทุ่งไทยครั้งที่ 1"