เพลงสุดท้ายก็กลับไป- รวมข่าวศิลปิน นักร้องไทย เอเชีย ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ "เพลงสุดท้ายก็กลับไป"