ถือว่าเราไม่เคยพบกัน- รวมข่าวศิลปิน นักร้องไทย เอเชีย ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับ "ถือว่าเราไม่เคยพบกัน"