(คลิป) มูลนิธิมนตรี ตราโมท จัดทำ เพลงวันเกิด ถวายสมเด็จพระเทพฯ หวังเป็นทางเลือก มีเพลงวันเกิดภาษาไทย

(คลิป) มูลนิธิมนตรี ตราโมท จัดทำ เพลงวันเกิด ถวายสมเด็จพระเทพฯ หวังเป็นทางเลือก มีเพลงวันเกิดภาษาไทย
truelife_music
2 มิถุนายน 2558 ( 12:14 )
9.7K

(คลิป) มูลนิธิมนตรี ตราโมท จัดทำ เพลงวันเกิด ถวายสมเด็จพระเทพฯ หวังเป็นทางเลือกมีเพลงวันเกิดภาษาไทย

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบนักกษัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วิศิษฏศิลปิน ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ นี้ ทาง มูลนิธิมนตรี ตราโมท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองนนทบุรี และธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน จัดโครงการเผยแพร่ เพลง “วันเกิด” ทางไทย ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยดนตรีไทยหรือชินหูแก่เด็กและประชาชนทั่วไป จึงเห็นสมควรเลือกเพลงสั้น ๆ และมีโอกาสได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 

ครูมนตรี ตราโมท

 

เพลงวันเกิด (ทางไทย) ประพันธ์เนื้อร้องโดย ท่านผู้หญิงสมโรจน์ สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประพันธ์ทำนอง โดย ครูมนตรี ตราโมท ซึ่งใช้ทำนองเพลง โสมส่องแสงท่อน ๑ บรรจุคำร้องดังกล่าว

 

เนื้อเพลง “วันเกิด” (ทางไทย)

“วันนี้เป็นวันเกิด มีสุขเถิดทั้งใจกาย คิดใดได้สมหมาย อายุมั่นขวัญยืนนาน (เทอญ)”

 

โหมโรง เพลงวันเกิด ทางไทย

 

 

พร้อมกันนี้ยังได้ความร่วมมือจาก นักร้อง นักแสดง นักดนตรี ผู้ประกาศข่าว ผู้บริหารทุกสถานี และประชาชนทั่วไปทุกภาค ของประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการถวายพระพร ด้วยการร้องเพลงวันเกิด (ทางไทย) ผลิตลงคลิปวิดีโอ

 

คณะสื่อมวลชน จากทุกช่อง ร่วมร้องเพลงวันเกิด ภาษาไทย

 

เพลงวันเกิด โดยสื่อมวลชน

 

 

เพลงวันเกิด โดย ช่อง TNN24

 

 

เพลงวันเกิด โดย ช่อง 3

 

 

เพลงวันเกิด โดย ช่อง 5

 

 

เพลงวันเกิด โดย ช่อง 9

 

 

เพลงวันเกิด ช่อง 7

 

 

และได้จัดบันทึกเสียงเพลงวันเกิด (ทางไทย) บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีพื้นบ้านและเนื้อร้องภาษาถิ่นของ ๔ ภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ อีกด้วย

 

เพลงวันเกิด 4 ภาค

 

เพลงวันเกิด ภาคอีสาน

 

 

วันเกิด(ทางไทย) บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทย และบรรเลงโดยเครื่องดนตรีพื้นบ้านของ ๔ ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ภาคอีสาน วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

เพลงวันเกิด ภาคกลาง

 

 

เพลงวันเกิด ภาคเหนือ

 

 

เพลงวันเกิด ภาคใต้

 

 

วันเกิด (ทางไทย) บรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไทย และบรรเลงโดยเครื่องดนตรีพื้นบ้านของ ๔ ภาคของประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

เพลงวันเกิด (ทางไทย) ได้จัดทำคลิปวิดีโอ และเผยแพร่ทาง YouTube ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ประวัติ และผลงานของครูมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ศาสตร์และศิลป์ของการดนตรีและนาฏศิลป์ไทย สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซด์ www.ครูมนตรีตราโมท.com

บทความที่เกี่ยวข้อง