เนื้อเพลง Secret Story of the Swan เพลงสาวๆ วง IZ*ONE (มีคลิป)

เนื้อเพลง Secret Story of the Swan เพลงสาวๆ วง IZ*ONE (มีคลิป)
Jest07
29 ธันวาคม 2563 ( 12:02 )
147

เพลง : Secret Story of the Swan
นักร้อง : IZ*ONE

🎵 ฟังเพลง Secret Story of the Swan เพลงสาวๆ วง IZ*ONE 🎵

เนื้อเพลง Secret Story of the Swan เพลงสาวๆ วง IZ*ONE

Swan 우아하게
Like Swan Swan Swan
Like Swan Swan Swan (MAMA)

들어볼래 동화 속에 나올 법한 얘기
우리 둘이 둘이 둘이
만든 비밀 비밀 비밀

담아둘래 두 눈 속에 너로 가득해진
작은 세계 세계 세계
그 문이 열리게

날 향한 눈빛에 나 나
점점 더 빠져 들어가
너의 손끝에서 시작되는 걸 Fairy tale

상상했던 모든 순간들이
눈앞에 다가올 그때까지
너를 위한 춤을 춰
우아하게

Like Swan Swan Swan
너의 마법에 난 깨어나
Like Swan Swan Swan (MAMA)
우아하게
꿈을 꿔 Baby
With You With You With You
춤을 춰 Baby 너를 위해서 Yeah
Like Swan Swan Swan (MAMA)
너와 함께

지금 여긴 어지러워
모두가 날 다 비웃어도
[예나/채연] 너와 같은 꿈을 꾸는 꿈 꿀래
우리 바라왔던 곳으로 갈래

Don’t be afraid
여긴 슬픈 엔딩은 없어 (Oh Anyway)
이 시간이 영원할 거라고 믿어

반짝이는 너의 맘 맘
그 빛이 나를 따라와
나의 이야기 속 주인공처럼 Fly away

상상했던 모든 순간들이
눈앞에 다가올 그때까지
너를 위한 춤을 춰
우아하게

Like Swan Swan Swan
너의 마법에 난 깨어나
Like Swan Swan Swan (MAMA)
우아하게
꿈을 꿔 Baby
With You With You With You
춤을 춰 Baby 너를 위해서 Yeah
Like Swan Swan Swan (MAMA)
너와 함께

내 눈 앞에 펼쳐진 Paradise
더 새로워진 상상으로 채워가
(Woo) 지금 이 순간이 영원하기를 바라

Swan Swan Swan
Swan Swan Swan Yeah

너를 위한 춤을 춰
우아하게

Like Swan Swan Swan
Like Swan Swan Swan (MAMA)
우아하게
꿈을 꿔 Baby
With You With You With You
춤을 춰 Baby 너를 위해서 Yeah
Like Swan Swan Swan (MAMA)
너와 함께

 

ขอบคุณวิดีโอจาก Youtube : Stone Music Entertainment

 

บทความที่เกี่ยวข้อง