เนื้อเพลง สรรเสริญพระบารมี ฉบับล่าสุด

เนื้อเพลง สรรเสริญพระบารมี ฉบับล่าสุด
Music Editor Talk
30 พฤศจิกายน 2563 ( 18:51 )
13.4K
1

คำร้อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์, พ.ศ. 2456
ทำนอง ปิออตร์ ชูรอฟสกี
รับไปใช้ พ.ศ. 2431 (เนื้อร้องสำนวนแรก)
พ.ศ. 2456 (เนื้อร้องปัจจุบัน)

ฟังเพลง สรรเสริญพระบารมี

 

 

เนื้อเพลง สรรเสริญพระบารมี

 


ข้าวรพุทธเจ้า เอามโนและศิรกราน

นบพระภูมิบาลบุญดิเรก

เอกบรมจักริน พระสยามินทร์

พระยศยิ่งยง

เย็นศิรเพราะพระบริบาล

ผลพระคุณ ธ รักษา

ปวงประชาเป็นสุขศานต์ ขอบันดาล

ธ ประสงค์ใด

จงสฤษดิ์ ดัง

หวังวรหฤทัย

ดุจถวายชัย ชโย

 

สรรเสริญพระบารมี เป็นบทเพลงซึ่งบรรเลงเพื่อสรรเสริญพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทย เคยใช้เป็นเพลงชาติของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2431–2475 นับเป็นเพลงชาติไทยฉบับที่ 3 ทำนองทางไทยโดยพระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) เมื่อ พ.ศ. 2416 ทำนองดนตรีตะวันตกโดย ปิออตร์ ชูรอฟสกี (Pyotr Schurovsky) นักแต่งเพลงชาวรัสเซีย ประพันธ์เมื่อ พ.ศ. 2431 คำร้องเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ซึ่งนิพนธ์ขึ้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีลงสรงของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ข้อมูลจาก th.wikipedia.org

 

เนื้อเพลงยอดนิยมในทรูไอดี

เนื้อเพลงมาใหม่ใน TrueID

 

บทความที่เกี่ยวข้อง