น้อมบูชาพระคุณครู! เตรียมรำลึกพระคุณครูใน คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

น้อมบูชาพระคุณครู! เตรียมรำลึกพระคุณครูใน คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู
MusicHot
1 ตุลาคม 2562 ( 08:00 )
1.1K

โรงเรียนหอวัง ร่วมกับชมรมข้าราชการครูอาวุโสโรงเรียนหอวัง สมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนหอวัง ทีมงาน 5 ทศวรรษ และมูลนิธิธรรมดี แถลงข่าวการจัดงาน “5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู Horwang Alumni Charity Concert” คอนเสิร์ตการกุศลในโอกาสครบรอบ 50 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26มกราคม 2563 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีศิลปิน อาทิ สุชาติ ชวางกูร เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ มุก ณัฐณิชา ชมดี The Star 10 และนักเรียนเก่าหอวัง วีรศักดิ์ นิลกลัด และ ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมงานแถลงข่าว

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

ดร.เลิศศิลป์ รัตนมุสิก ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง กล่าวว่า คอนเสิร์ตการกุศล “5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู Horwang Alumni Charity Concert” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีโรงเรียนหอวัง ซึ่งเป็นสถานที่บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพให้กับประเทศไทยมายาวนาน ตามวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศตามมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข อีกทั้งเป็นโอกาสของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันในการร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณะครูอาจารย์และทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) และจัดสร้างนิทรรศการถาวรเชิดชูเกียรติผู้ก่อตั้งโรงเรียนหอวัง รวมถึงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนด้วย

ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักเรียนเก่าหอวัง และประธานมูลนิธิธรรมดีกล่าวว่าการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีในการรวมพลังเครือข่ายความดีและนักเรียนเก่าหอวังทุกรุ่น ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตอบแทนบูชาพระคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในสังคม ในบทบาทต่างๆ โดยน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เรื่องการ รู้ รัก สามัคคี มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคสมัย เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป และที่สำคัญ คอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวของศิลปินรุ่นใหญ่ที่เป็นนักร้องนักดนตรีระดับตำนานของไทย อาทิ สุชาติ ชวางกูร ประวิทย์ พงษ์ธนานิกร (วิทย์ฟรีเบิร์ดส) และวงฟรีเบิร์ดส สาวสาวสาว ร่วมด้วย แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ นักเรียนเก่ารุ่นที่ 7 และศิลปินรับเชิญอีกคับคั่ง อาทิ นักเรียนเก่าหอวัง อรวี สัจจานนท์ และ ศิรินทรา นิยากร กับบทเพลงอมตะที่หลายคนยังคงจดจำและร้องตามได้ เชื่อว่าจะสร้างความสนุกสนานและประทับใจได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรุณาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

นาวาอากาศเอก พงศธร คชเสนีย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ผู้แทน พลอากาศโท ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ กล่าวว่า กรมแพทย์ทหารอากาศ และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ขอขอบคุณโรงเรียนหอวังและองค์กรผู้ร่วมจัดงานคอนเสิร์ต ในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ของโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่บุคลากรกองทัพอากาศและประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนเหนือที่มีการขยายตัวของประชากรอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการของโรงพยาบาล รวมถึงการพัฒนาให้โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) เป็นโรงพยาบาลทหารทุติยภูมิระดับสูง ที่มีความเป็นเลิศในด้านผู้สูงอายุต่อไปในอนาคต

สุชาติ ชวางกูร ในฐานะตัวแทนศิลปินที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตครั้งสำคัญกล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ด้วยแนวคิดหลักของงานเป็นการน้อมบูชาพระคุณครูซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมาก และดีใจที่แฟนคลับยังคงติดตามผลงานของศิลปินรุ่นคลาสสิคที่จะมากันอย่างคับคั่ง และหวังว่าจะร่วมร้องเพลงไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบทเพลง ใจรัก เหมันต์ที่ผ่านพ้นไป ดั่งเม็ดทราย ออเจ้าเอย และที่สำคัญเวทีนี้ พี่แจ้ ดนุพล แก้วกาญจน์ ประวิทย์ ฟรีเบิร์ดส์ อรวีสัจจานนท์ สิรินทรา นิยากร และศิลปินรุ่นใหม่อย่างน้องมุก เดอะสตาร์ จะขึ้นเวทีด้วย รู้สึกตื่นเต้นมากครับ

ผู้สนใจสามารถสามารถซื้อบัตรชมคอนเสิร์ตการกุศล “5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู Horwang Alumni Charity Concert”ได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ www.horwangalumnicharity.com; เฟซบุ๊ก horwang alumni charity concert; Line Official @horwangcharity บัตรราคา 1,000 บาท 1,500 บาท 2,000 บาท และ 2,500 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081 929 5150, 081 658 5050, 097 009 8271

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

โรงเรียหอวัง คอนเสิร์ต 50 ปี 5 ทศวรรษ น้อมบูชาพระคุณครู

 

ยอดนิยมในตอนนี้

สิทธิประโยชน์แนะนำ

แท็กยอดนิยม

บทความที่เกี่ยวข้อง