เนื้อเพลง Talking to the Moon Cover เวอร์ชั่น นนท์ ธนนท์ จากต้นฉบับ Bruno Mars

เนื้อเพลง Talking to the Moon Cover เวอร์ชั่น นนท์ ธนนท์ จากต้นฉบับ Bruno Mars
Music Editor Talk
27 พฤษภาคม 2564 ( 20:00 )
249
1

เนื้อร้อง ทำนอง Songwriters: Jeff Bhasker
Peter Gene Hernandez / Ari Levine
Philip Martin Ii Lawrence / Albert Winkler
Artist: Bruno Mars

ฟังเพลง Talking to the Moon เวอร์ชั่น ต้นฉบับ Bruno Mars

ฟังเพลง Talking to the moon (1Minute version)
Cover by NONT TANONT นนท์ ธนนท์ Prod.MHEEZINGG

เนื้อเพลง Talking to the Moon เวอร์ชั่น นนท์ ธนนท์ จากต้นฉบับ Bruno Mars

I know you're somewhere out there
Somewhere far away
I want you back, I want you back

Talking to the moon
Trying to get to you
In hopes you're on the other side talking to me, too
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?

My neighbors think I'm crazy
But they don't understand
You're all I had, you're all I had
At night, when the stars light up my room
I sit by myself

Talking to the moon
Trying to get to you
In hopes you're on the other side talking to me, too
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?
Oh-oh

I'm feeling like I'm famous, the talk of the town
They say I've gone mad
Yeah, I've gone mad
But they don't know what I know
'Cause when the sun goes down, someone's talking back
Yeah, they're talking back, oh
At night, when the stars light up my room
I sit by myself
Talking to the moon
Trying to get to you
In hopes you're on the other side talking to me, too
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?
Ah-ah, ah-ah, ah-ah
Do you ever hear me calling
(Ah-ah, ah-ah, ah-ah) oh-oh-oh, oh-oh-oh
'Cause every night,

I'm talking to the moon
Still trying to get to you
In hopes you're on the other side talking to me, too
Or am I a fool who sits alone talking to the moon?
Oh-oh
I know you're somewhere out there
Somewhere far away

 

ขอบคุณเนื้อเพลงจาก Source: Bruno mars

Talking to the Moon lyrics © Wb Music Corp., Universal Music Corp., Bughouse, Music Of Windswept, Round Hill Songs, Roc Nation Music, Music Famamanem Lp, Mars Force Music, Music Famamanem, Art For Art's Sake Music, Toy Plane Music, Northside Independent Music Publishing, Llc

บทความที่เกี่ยวข้อง