หนุ่ม Color Young

หนุ่ม Color Young The Voice 3

สมศักดิ์ รินนายรักษ์
วันเกิด 15 สิงหาคม
น้ำหนัก 72 ส่วนสูง 178
จบประถม โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว
จบมัธยมต้น โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
จบมัธยมปลาย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
ปัจจุบันศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
instagram : color.young

Tags

ประวัติศิลปิน หนุ่ม colour young หนุ่ม เดอะวอยซ์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Top